Najważniejszą formą działalności Sekcji Dydaktyki Biologii jest organizowanie konferencji, podczas których prezentowane są osiągnięcia naukowo-badawcze dydaktyki biologii i dydaktyk przedmiotów przyrodniczych, wymiana doświadczeń i informacji naukowych w dziedzinie edukacji biologicznej i środowiskowej na wszystkich szczeblach kształcenia. Sekcja zajmuje się również edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach edukacji, przygotowaniem nauczycieli do realizacji założeń reformy edukacji oraz finansowaniem badań związanych z edukacją przyrodniczą. Zarząd Sekcji Dydaktyki Biologii PTP im. Kopernika Przewodnicząca: dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Członkowie zarządu: dr hab. Ligia Tuszyńska prof. APS – wiceprzewodnicząca, dr Maria Pedryc-Wrona, dr Anna Maria Wójcik prof. UMCS – skarbnik, dr Alina Stankiewicz -sekretarz, dr Agnieszka Cieszyńska prof. UAM, dr Renata Dudziak, dr Dorota Morka. Komisja rewizyjna: dr Adam Kowalak – i dr Ewa Gajuś –Lankamer prof. UMCS