Konferencje

Konferencje Dydaktyków Szkół Wyższych

organizowane przez Sekcję Dydaktyki Biologii PTP im. Kopernika

Organizowane konferencje naukowe służą integrowaniu dydaktyków biologii i dydaktyków przedmiotów przyrodniczych, wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i przedstawieniu koncepcji i innowacji w nauczaniu, doskonaleniu przygotowania studentów – przyszłych nauczycieli do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych.

Nr, rok, miejscowość Temat konferencji Organizator
I 1974 r. Kraków Aktualne zadania uczelni w zakresie kształcenia nauczycieli biologii Zakład Dydaktyki Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
II 1975 r. Karpacz Organizacja zajęć z dydaktyki biologii – programy dydaktyki biologii jako przedmiotu studiów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski
III 1978 r. Olsztyn Sylwetka zawodowa nauczyciela biologii Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
IV 1980 r. Lublin Skuteczność różnych metod kształcenia i rozwiązań dydaktycznych stosowanych podczas zajęć z dydaktyki biologii Pracownia Metodyki Nauczania Biologii Instytut Biologii Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublin  
V 1983 r. Toruń Terminologiczne i klasyfikacyjne problemy dydaktyki biologii jako nauki i przedmiotu studiów wyższych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
VI 1986 r. Gdańsk Problemy transponowania uniwersyteckiej wiedzy biologicznej na różne poziomy kształcenia Pracownia Dydaktyki Geografii i Biologii Uniwersytet Gdański
VII 1989 r. Siedlce Cele, treści i organizacja kształcenia dydaktyczno-biologicznego studentów biologii Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach
VIII 1992 r. Kielce Kierunki kształcenia studentów –przyszłych nauczycieli biologii i ochrony środowiska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
IX 1994 r. Lublin Przygotowanie nauczycieli biologii i ochrony środowiska do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych Pracownia Metodyki Nauczania Biologii Instytut Biologii Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej w Lublin
X 1996 r. Kraków Problemy szczegółowej dydaktyki biologii w kształceniu nauczycieli i badaniach naukowych Zakład Dydaktyki Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
XI 1998 r. Gdańsk Modernizacja programów dydaktyki biologii i ochrony środowiska oraz ich dydaktycznej obudowy Pracownia Dydaktyki Geografii i Biologii Uniwersytet Gdański  
XII 2001 r. Kielce Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska Instytut Badań Edukacyjnych Akademia Świętokrzyska w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
XIII 2003 r. Siedlce Efekty edukacji przyrodniczej, biologicznej i środowiskowej w zreformowanej szkole Zakład Dydaktyki Biologii Instytut Biologii Akademia Podlaska w Siedlcach
XIV 2006 r Lublin Nauka technika, społeczeństwo – wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego Pracownia Metodyki Nauczania Biologii Instytut Biologii UMCS
XV 2007 r. Łowicz Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno -Pedagogiczna w Łowiczu, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie  
XVI 2009 r. Warszawa Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy Pracownia Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
XVII 2011 r. Kielce Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
XVIII 2013 r. Poznań Edukacja przyrodnicza jako podstawa współczesnej ochrony środowiska, zdrowia człowieka oraz przemian cywilizacyjnych i kulturowych   Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    
XIX 2015 r. Słupsk Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza – wspólne działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia   Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
XX 2016 r. Kraków Edukacja przyrodnicza drogą do kształcenia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa   Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych Instytutu Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
XXI 2017 r. Zielona Góra Klasyczne lekcje przyrody – zmierzch czy świt Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  
XXII 2018 r. Wrocław Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania Uniwersytet Wrocławski Pracowania Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Wydziału Nauk Biologicznych, Zakład Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii, Centrum Edukacji Nauczycielskiej we Wrocławiu i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  
XXIII 2019 r. Jaworze k. Bielska Białej Aktywna edukacja drogą do zrozumienia przyrody Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Muzeum Fauny i Flory Morskiej Śródlądowej w Jaworzu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opublikowane materiały pokonferencyjne i monografie naukowe

1/ red. J. Sarosiek 1976. Materiały z II Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

2/ red. W. Stawiński, T. Domański 1985. Udział dydaktyków biologii w kształtowaniu sylwetki zawodowej nauczyciela biologii. Materiały III Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych, Wydawnictwo Naukowe WSP Olsztyn

3/ red. J. Piasecka 1983. Dydaktyka biologii jako przedmiot studiów wyższych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin

4/ red. R. Kowalski 1989. Cele, treści i organizacja kształcenia biologiczno-dydaktycznego studentów biologii. Materiały VII Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych. Wydawnictwo Naukowe WSRiP, Siedlce

5/ red. W Stawiński 1993. Problemy dydaktycznej transformacji wiedzy biologicznej (artykuł stanowiący syntezę zagadnień dyskutowanych w czasie VI Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych w Gdańsku z 1986 r.). Zeszyty Naukowe –Biologia, nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

6/ red. D. Cichy 1993. Kierunki kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli biologii i ochrony środowiska. Materiały VIII Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych. Wydawnictwo Naukowe WSP Kielce

7/ red. M. Pedryc –Wrona 1995. Przygotowanie nauczycieli biologii i ochrony środowiska do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych. Komunikaty przedstawione w czasie IX Krajowej Konferencji Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych Lublin 14-17 września 1994. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin

8/ red. M. Pedryc –Wrona 1996. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli biologii i ochrony środowiska . Poradnik dydaktyczny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin

9/ red. W. Stawiński W. 1999. Problemy szczegółowej dydaktyki biologii w kształceniu nauczycieli i w badaniach naukowych. Problemy Studiów Nauczycielskich. Zeszyt 12. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

10/ red. A. Sternicka 2001. Modernizacja programów dydaktyki biologii i ochrony środowiska oraz ich dydaktycznej obudowy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

11/ red. M. Pedryc-Wrona 2007. Nauka, technika, społeczeństwo –wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin

12/ red. T. Janicka-Panek i A. Dąbrowska. 2007. Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

13/ red L. Tuszyńska 2010. Edukacja środowiskowa w społeczeństwie wiedzy. Wydział Biologii Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

14/ red: I. Fudali, I. Żeber-Dzikowska i E. Buchcic 2012. Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce

15/ red A. Walosik i I. Żeber-Dzikowska 2017.Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

16/ red. S. Pilichowski, I. Żeber-Dzikowska 2018. Edukacja przyrodnicza – klasyka czy nowoczesność? Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra

17/ red. I. Żeber –Dzikowska, D. Morka. 2018. Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia. Wyd. Naukowe Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk; s. 364   ISBN 978-83-7467-291-7