Seminaria

Ogólnopolskie Seminaria Dydaktyki Biologii organizowane przez Sekcję Dydaktyki Biologii PTP im. Kopernika

Nr seminarium, rok, miejscowośćTemat seminariumOrganizator
 I1970 r. Kraków Problemy dydaktyki biologii Zakład Dydaktyki BiologiiWyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 II1973 r. Warszawa Problematyka i metody badań biologiczno-dydaktycznych Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowaniaw Warszawie
 III1976 r. Łódź Problemy nauczania –uczenia się biologii we współczesnej szkole  Uniwersytet Łódzki
 IV1979r. Przemyśl Utrwalanie i kontrola osiągnięć uczniów z zakresu biologii Kuratorium Oświaty i Wychowania, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 V1982 r. KatowiceGłówne kierunki i sposoby przygotowania nauczycieli do organizowania zajęć terenowychInstytut Kształcenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieliw Katowicach 
VI1985 r. KrakówKształtowanie umiejętności biologicznychZakład Dydaktyki BiologiiWyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 
VII1988 r. BiałystokNauczanie biologii. Hodowle i zajęcia pozalekcyjneInstytut BiologiiFilia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
VIII1991 r. SzczecinProblemy recepcji biologicznych treściPracownia Dydaktyki BiologiiUniwersytet Szczeciński 
 IX1993 r. SłupskInnowacje dydaktyczne w nauczaniu biologii w kraju i zagranicąPracownia Dydaktyki BiologiiWyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku 
 X1995 r. BydgoszczNowatorskie rozwiązania w zakresie programów nauczania biologii i ich dydaktycznej obudowy Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
XI1997 r. WrocławWymagania stawiane uczniom z biologii i ochrony środowiska Uniwersytet Wrocławski
XII1999 r. ToruńReforma edukacji biologicznej i środowiskowejUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 XIII2002 r. SłupskWiedza biologiczna niezbędna każdemu człowiekowi w trzecim tysiącleciu a zarazem w dobie integracji europejskiej Instytut BiologiiPomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
XIV2005 r. GdańskDydaktyka biologii wobec wyzwań współczesności Pracownia Dydaktyki Geografii i Biologii Uniwersytet Gdański

Opublikowane materiały seminaryjne

1/ red. J. Jarowiecki, W. Stawiński 1972. Problemy dydaktyki biologii w świetle Ogólnopolskiego Seminarium z Dydaktyki Biologii. Wyd. Nauk. WSP, Kraków

2/ red. D. Cichy, B. Koszewska, W. Stawiński 1976. Problematyka i metody badań biologiczno-dydaktycznych. Materiały z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii. WSiP, Warszawa

3/ red. D. Cichy, S. Frejlak, B. Koszewska, W. Stawiński, 1979. Problemy nauczania uczenia się biologii we współczesnej szkole.MOiW, IPS, Warszawa

4/ red. S. Frejlak, B. Koszewska, K. Wrońska 1985. Utrwalanie i kontrola osiągnięć uczniów z zakresu biologii. IV Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Biologii.MOiW, IPS, Warszawa

5/ red. W. Marciniak 1984, 1985 Główne kierunki i sposoby przygotowania nauczycieli do organizowania zajęć terenowych. Materiały z V Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii.Zeszyty.1 i 2. ODN Katowice

6/ red. E. Zębalska, I. Zioło 1987. Kształcenie i doskonalenie umiejętności biologicznych nauczyciela i ucznia. (Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii 16-19.09. 1985 roku). ODN Kraków

6/ red. W. Stawiński 1991. Kształtowanie umiejętności uczniówMateriały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Biologii.  Wyd. Nauk. WSP Kraków

7/ red. M. Gębczyński, H. Hłuszyk, A. Stankiewicz 1989. Nauczanie biologii. Hodowle i zajęcia pozalekcyjne. Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyków Biologii. Wydawnictwo Uczelniane Filii UW w Białymstoku, Białystok

8/ red. E. Fleszar, W. Stawiński 1993. Problemy recepcji biologicznych treści. Wyd. Nauk Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

9/ red. D. Bebel 1993. Innowacje dydaktyczne w nauczaniu biologii w kraju i za granicą. Wyd. Nauk WSP Słupsk

10/ red. H. Wiśniewski 1996. Nowatorskie rozwiązania w zakresie programów nauczania biologii i ich dydaktycznej obudowy. Wydawnictwo Uczelniane WSP Bydgoszcz

11/ red. B. Kmiecik, A. Noryśkiewicz 1999. Reforma edukacji biologicznej i środowiskowej. Oficyna Wyd. Turpress, Toruń,

12/ red. D. Cichy 2001. Nauczyciel 2000 plus. Modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska. Wyd. IBE Warszawa

13/ red. D. Bebel 2003. Słupskie Prace Przyrodnicze. Biologia eksperymentalna i ochrona środowiska. Nr 2, Wyd. Nauk Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk

14/ red. M. Suska –Wróbel i I.Majcher 2007. Dydaktyka biologii wobec wyzwań współczesności. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk