Zarządy Sekcji

Zarządy Sekcji Dydaktyki Biologii PTP im. Kopernika w latach 1970-2012

KadencjaPrzewodniczącyCzłonkowie zarządu
1970 -1973tymczasowy społeczny zespół koordynujący działalność dydaktyków biologiiDanuta Cichy, Barbara Koszewska, Ferdynand. Krasnodębski, Izabela Molewicz, Wiesław Stawiński, Janina Zdebska – Sierosławska
1973 -1980prof. dr hab. Wiesław. Stawiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieDanuta Cichy- zastępca przewodniczącego, Antoni Tabacki – sekretarz, Janina. Zdebska – Sierosławska – skarbnik,członkowie Sylwester Frejlak, Barbara Góra, Józef Frątczak, Ferdynand Krasnodębski, Barbara Koszewska, Krystyna Wrońska
1981 -1996prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieJulian Ochenduszko – zastępca przewodniczącego, Eleonora Bobrzyńska – sekretarz, Ewa Fleszar – zastępca sekretarza, członkowie: Danuta Cichy, Bożena Chruszczewska, Tadeusz Domański, Irena Jarzyńska, Ryszard Kowalski, Wanda Marciniak, Lesława Nowak, Maria Pedryc-Wrona, Barbara Tyczyńska, Irena Walentyńska, Alicja Walosik, Elżbieta Zębalska
1996 – 1998prof. zw. dr hab. Wiesław. Stawiński –Wyższa Szkoła Pedagogiczna w KrakowieMaria Pedryc-Wrona – zastępca przewodniczącego, Alina Stankiewicz – sekretarz, Anna Sternicka – zastępca sekretarza, Barbara Tyczyńska – skarbnik, Barbara Klimuszko – zastępca skarbnika, członkowie: Ewa Fleszar, Halina Hłuszyk, Ryszard Kowalski.
1998-2003prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński – Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieMaria Pedryc-Wrona – zastępca przewodniczącego, Alina Stankiewicz – sekretarz, Anna Sternicka – zastępca sekretarza, Barbara Klimuszko –skarbnik, członkowie: Eleonora. Bobrzyńska, Ewa Fleszar, Halina Hłuszyk, Ryszard Kowalski, Alicja Walosik, Halina Wojciechowska.
2003-2007prof. zw. dr hab. Wiesław Stawiński Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieHalina Hłuszyk – z-ca przewodniczącego, Anna Sternicka – z-ca przewodniczącego, Alina Stankiewicz – sekretarz, Barbara Klimuszko – skarbnik oraz członkowie: Ewa Gajuś-Lankamer, Ryszard Kowalski, Maria Pedryc-Wrona, Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Jerzy Wołek.
2007-2008dr hab. Małgorzata Grodzińska -JurczukUniwersytet Jagielloński w Krakowieprof. dr hab. Wiesław Stawiński – honorowy przewodniczący,  Anna Sternicka – z-ca przewodniczącej, Alina Stankiewicz – sekretarz, Robert Nawrocki – skarbnik oraz członkowie: Ewa Gajuś-Lankamer, Ryszard Kowalski,  Maria Pedryc-Wrona, Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Jerzy Wołek, Józef Szewczyk.
2008-2012dr hab. Małgorzata Grodzińska –Jurczak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowieprof. dr hab. Wiesław Stawiński – honorowy przewodniczący, Anna Sternicka  – zastępca przewodniczącej, Alina Stankiewicz – sekretarz, Elwira Samonek – Miciuk – skarbnik oraz członkowie: Ewa Gajuś –Lankamer, Ryszard Kowalski, Maria Pedryc –Wrona, Katarzyna Potyrała Alicja Walosik, Jerzy Wołek, Józef Szewczyk.